Koppelen aan MySolution

MySolution koppeling met website

Digivotion is officiële partner van MySolution. De digitale flex experts van Digivotion zijn zeer ervaren in het leggen van koppelingen tussen websites en MySolution.

We hebben deze koppeling met MySolution al vele malen voor uitzendbureaus gelegd. De basis voor een MySolution koppeling hebben wij op de plank liggen en kunnen we indien gewenst op maat aanpassen en uitbreiden.


Mogelijkheden van koppeling met MySolution

We kunnen de koppeling met MySolution bijvoorbeeld gebruiken om :

 • vacatures op te halen en op de website te plaatsen
 • sollicitanten of, na een selectieproces in ons kandidaat volgsysteem (ATS), kandidaten naar MySolution sturen
 • gegevens van klanten en contactpersonen uitwisselen. Bijvoorbeeld om marketing & sales te verbeteren
 • gegevens uitwisselen via een portaal
 • gegevens uitwisselen voor weergave op een dashboard.


Vragen over een koppeling met MySolution?

Voor een koppeling tussen uw website en MySolution kunt u contact opnemen met :

 • Don van Hal
 • 010 74 70 141 
   

MySolution

MySolution maakt met software flexwerk eenvoudig. MySolution biedt een compleet softwarepakket, dat de belangrijkste processen in uw organisatie (eenvoudig) ondersteunt.

MySolution wordt veel gebruikt door:

 

 • uitzendbureaus
 • detacheringsbureaus
 • payroll bedrijven

Digiself Flex ATS

De koppeling tussen MySolution en uw website verloopt via het Digiself Flex kandidaat volgsysteem (ATS). Zo kunt u eventueel nog extra informatie aan vacatures toevoegen en kunnen we de weergave volledig op maat leveren.

DigiSelf wordt veel gebruikt door:

 • uitzendbureaus
 • recruitment
 • werving & selectie
 • HR van MKB

MySolution

Wie u kunt bellen?

Voor verkoop: Don

010-74 70 141

don@digivotion.com

 

Voor service: Barbera of Nick

010-74 70 141

service@digivotion.com